Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii


Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb 
użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urzedzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza 
akceptację dla stosowanych tu cookies.

Portal stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, 
by lepiej działać oraz funkcjonalne, czyli pozwalające "pamiętać" o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

- cookies google-analytics.com - statystyki dla witryny

- cookies www.google.com/adsense - reklamy dla witryny

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przegladarce internetowej - 
aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, 
ale może też uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

    Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. 
W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. 
W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

    Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. 
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

    Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: 
"Będzie używać ustawień użytkownika".

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.

    Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Ciasteczka.

    Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. 
Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://fvstudio.pl (zwanej dalej “Stroną”).
2. Administratorem Strony, a jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony (zwanych dalej „Użytkownikami”), jest Lucyna Wasilewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lucyna Wasilewska”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Patli 3,
3. 16-400 Suwałki, NIP: 844-129-58-91 (zwany dalej „Administratorem”). Adres do korespondencji: ul. Patli 3, 16-400 Suwałki; adres e-mail: lucyna. wasilewska61@gmail.com.
4. Polityka Prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.

II. Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w następujących celach:
a. Kontakt z Administratorem – w tym celu Użytkownik przekazuje swój numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą mogą być przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b. Wykorzystywanie plików Cookies na Stronie – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
c. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony – w tym wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d. Przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – jest to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
e. Potwierdzenie wykonania obowiązków prawnych Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
f. Wysyłanie Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, czyli zgody Użytkownika udzielonej tuż przed zapisaniem się na Newsletter, oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody Użytkowników.

III. Udostępnianie danych osobowych
1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Strony i świadczenia usług za jej pośrednictwem:
a. Dostawcy usług hostingowych:
(i) nazwa.pl sp. z o.o. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków
b. Podmioty monitorujące ruch internetowy:
(i) Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
c. Podmioty dostarczające wtyczki społecznościowe:
(i) Vimeo, Inc. Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011
d. Podmioty dostarczające wtyczki społecznościowe:
(i) Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA
2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, o których mowa w ust. 1, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców dostępnych na ich stronach internetowych.

II. Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.

III. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1. Zgodnie z RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
a. Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
b. Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych;
c. Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi);
d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym;
f. Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika;
g. Prawo do przeniesienia danych osobowych.
2. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.

IV. Pliki Cookies
A. Ogólne informacje o Cookies
1. Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić Użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i indywidualnie dostosować działanie Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

B. Rodzaje Cookies i ich przeznaczenie
1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
a. Cookies własne - wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
b. Cookies podmiotów trzecich:
(i) Google Analytics i Google Search Console – narzędzia zapewniane przez Google LLC, służące do tworzenia statystyk i ich analizy w celu optymalizacji Strony. W sposób automatyczny gromadzą one informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, potwierdzono odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aby zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez ten rodzaj Cookies danych przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, Użytkownik może zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
(ii) Mapy Google – produkt zintegrowany zapewniany przez Google LLC. Kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony, na której znajduje się odpowiednia mapa, treść mapy jest pobierana z serwerów Google. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany przez konto Google, Google może łączyć zachowania Użytkownika podczas przeglądania Strony z innymi informacjami. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik może wyłączyć usługę Map Google wyłączając JavaScript w przeglądarce. Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google przeczytać można pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
(iii) Vimeo – Administrator jest narzędziem pozwalającym osadzać filmy na stronie. Więcej na temat polityki prywatności można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy

C. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.
D. Logi serwera
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

V. Linki zewnętrzne
1. Strona może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe, które Użytkownik przekazując za pośrednictwem takich stron, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych.
2. Przy korzystaniu z linka przekierowującego do innej strony internetowej należy zapoznać się z polityką prywatności administratora tej strony, określającą sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie jej odwiedzania.

VI. Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych
1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
2. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót